立马图 by wang qingfang

Wang Qingfang

立马图, 1935

三余图 (fishes) by wang qingfang

Wang Qingfang

三余图 (Fishes)

a standing official by wang qingfang

Wang Qingfang

A standing official

海天旭日 (pines) by wang qingfang

Wang Qingfang

海天旭日 (Pines)

phoenix by wang qingfang

Wang Qingfang

Phoenix

phoenix by wang qingfang

Wang Qingfang

Phoenix

phoenix by wang qingfang

Wang Qingfang

Phoenix

festival by wang qingfang

Wang Qingfang

Festival

untitled by wang qingfang

Wang Qingfang

Untitled

pine trees and houses by wang qingfang

Wang Qingfang

Pine trees and houses