pinselbecher by wang xiaoting

Wang Xiaoting

Pinselbecher, 1952