even by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Even, 2014

Victoria Miro Gallery

Prix sur demande

killing you softly by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Killing you softly, 2014

Victoria Miro Gallery

Prix sur demande

me.i. by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Me.I., 2012

Gladstone Gallery

Prix sur demande

backthrone xv by wangechi mutu

Wangechi Mutu

backthrone XV, 2012

Gladstone Gallery

Prix sur demande

backthrone xi by wangechi mutu

Wangechi Mutu

backthrone XI, 2012

Gladstone Gallery

Prix sur demande

s'nicky eyes by wangechi mutu

Wangechi Mutu

S'Nicky Eyes, 2004

Artoc Ltd.

Prix sur demande

before punk came funk by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Before Punk Came Funk, 2010

Gladstone Gallery

Prix sur demande

root of all eves by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Root of All Eves, 2010

Gladstone Gallery

Prix sur demande

humming by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Humming, 2010

Gladstone Gallery

Prix sur demande

homeward bound by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Homeward Bound, 2009

Gladstone Gallery

Prix sur demande

my strength lies by wangechi mutu

Wangechi Mutu

My Strength Lies, 2006

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

ovarian cysts by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Ovarian Cysts, 2005

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

primary syphilitic ulcers of the cervix by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Primary Syphilitic Ulcers of the Cervix, 2005

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

cervical hypertrophy by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Cervical Hypertrophy, 2005

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

fibroid tumors of the uterus by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Fibroid Tumors of the Uterus, 2005

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

indurated ulcers of the cervix by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Indurated Ulcers of the Cervix, 2005

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

tumors of the uterus by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Tumors of the Uterus, 2005

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

uterine catarrh by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Uterine Catarrh, 2004

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

ectopic pregnancy by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Ectopic Pregnancy, 2004

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente

complete prolapsus of the uterus by wangechi mutu

Wangechi Mutu

Complete Prolapsus of the Uterus, 2004

Saatchi Gallery

Non disponible à la vente