thirst quencher by wayne baize

Wayne Baize

Thirst Quencher

thirst quencher by wayne baize

Wayne Baize

Thirst quencher

spring round-up by wayne baize

Wayne Baize

Spring round-up

badger gal's foal by wayne baize

Wayne Baize

Badger gal's foal

a closer look by wayne baize

Wayne Baize

A closer look

cowboy by wayne baize

Wayne Baize

Cowboy, 1968

leading 'em across by wayne baize

Wayne Baize

Leading 'em across

her delight by wayne baize

Wayne Baize

Her delight

chancin' a glance by wayne baize

Wayne Baize

Chancin' a glance

mister rocky by wayne baize

Wayne Baize

Mister Rocky