枕河人家 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

枕河人家, 1980

近水民居 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

近水民居

瓶花 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

瓶花

abstraction by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Abstraction

trees by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Trees, 1997

山水 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

山水

untitled (landscape) by wu guanzhong

Attribué à Wu Guanzhong

Untitled (Landscape)

untitled (landscape) by wu guanzhong

Attribué à Wu Guanzhong

Untitled (Landscape)

山林 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

山林

写生稿 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

写生稿

奇石游鱼 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

奇石游鱼, 1980

landscape by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Landscape

小桥流水人家 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

小桥流水人家

江南园林 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

江南园林

村前松魂 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

村前松魂, 1990

溪岸写生 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

溪岸写生, 1986

公园写生 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

公园写生

新疆天池 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

新疆天池

龟 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

龟, 1977

柳塘禽戏 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

柳塘禽戏, 1982

荷塘春秋 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

荷塘春秋