lotus by wu hufan

Wu Hufan

Lotus

lingzhi and rock by wu hufan and pan jingshu

Attribué à Wu Hufan and Pan Jingshu

Lingzhi and Rock, 1937

山水 挂轴 by wu hufan

Attribué à Wu Hufan

山水 挂轴

江亭飞鹭 行书 扇面 设色纸本 by feng chaoran and wu hufan

Feng Chaoran and Wu Hufan

江亭飞鹭 行书 扇面 设色纸本