spiritual as mountains, curated by dr wang chunchen hong kong by xia xiaowan

Spiritual as Mountains, curated by Dr Wang Chunchen Hong Kong

27 mars 2014 ‐ 3 mai 2014

Pearl Lam Galleries
Hong Kong, China

SPIRITUAL AS MOUNTAINS Curated by Wang Chunchen Featuring works by Jizi, Lan Zhenghui, Su Xinping, Wang Huangsheng, Xia Xiaowan, Xu Bing, and Zhang Wie ...

Voir les détails
xia xiaowan soliloquist by xia xiaowan

Xia Xiaowan Soliloquist

25 sept. 2011 ‐ 20 nov. 2011

aye gallery
Beijing, China

Xia Xiaowan: Soliloquist Opening: 3 PM - 6 PM, September 25, 2011
Exhibition: September 25, 2011 - November 20, 2011 Soliloquy
Sitting at a d...

Voir les détails
chinas revision by xia xiaowan

Chinas Revision

9 nov. 2008 ‐ 25 janv. 2009

aye gallery
Beijing, China

fifteen artists from China Ludwig Museum in Koblenz of Germany, Co-organizer is aye gallery

Voir les détails
early springnew works by xia xiaowan by xia xiaowan

Early SpringNew Works by Xia Xiaowan

20 mai 2008 ‐ 29 juin 2008

aye gallery
Beijing, China

Voir les détails