Xiao Junxian and Qian Shixian (Chinese)

landscape by xiao junxian and qian shixian

Xiao Junxian and Qian Shixian

Landscape, 1938

GuangDong Poly Auction Co.,Ltd.