spring colours by xiao huirong

Xiao Huirong

Spring Colours, 2012

春之友 by bai xueshi and xiao huirong

Bai Xueshi and Xiao Huirong

春之友

spring colours by xiao huirong

Xiao Huirong

Spring Colours

plum blossoms by xiao huirong

Xiao Huirong

Plum Blossoms, 2012

calligraphy by xiao huirong

Xiao Huirong

Calligraphy, 2010

spring call by xiao huirong

Xiao Huirong

Spring Call, 2012

spring harmony by xiao huirong

Xiao Huirong

Spring Harmony, 2009

spring travels by xiao huirong

Xiao Huirong

Spring Travels, 2011

梅花 (flowers) by xiao huirong

Xiao Huirong

梅花 (Flowers)

plum blossoms by xiao huirong

Xiao Huirong

Plum blossoms, 2011

plum blossoms by xiao huirong

Xiao Huirong

Plum blossoms, 2011

spring rejoicing by xiao huirong

Xiao Huirong

Spring rejoicing

春之友 by bai xueshi and xiao huirong

Bai Xueshi and Xiao Huirong

春之友, 1996

harmony by xiao huirong

Xiao Huirong

Harmony

spreen sun by xiao huirong

Xiao Huirong

Spreen sun, 2008

lotus by xiao huirong

Xiao Huirong

Lotus