pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

Shinwa Art Auction

Est. 25 000 000 - 35 000 000 JPY

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

Shinwa Art Auction

Est. 5 000 000 - 8 000 000 JPY

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

Shinwa Art Auction

Est. 5 000 000 - 8 000 000 JPY

woman with green eyes by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Woman with Green Eyes, 1978

Shinwa Art Auction

Est. 3 000 000 - 4 000 000 JPY

tulips by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Tulips

Shinwa Art Auction

Est. 400 000 - 600 000 JPY

mt. fuji by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Mt. Fuji

Shinwa Art Auction

Est. 300 000 - 500 000 JPY

dress by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dress

Shinwa Art Auction

Est. 400 000 - 600 000 JPY

pumpkin (gsq) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (GSQ)

Shinwa Art Auction

Est. 400 000 - 600 000 JPY

untitled (moon) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled (Moon), 1952

Fergus McCaffrey

Prix sur demande

a flower by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Flower, 1952

Fergus McCaffrey

Prix sur demande

untitled (flower) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled (Flower), 1954

Fergus McCaffrey

Prix sur demande

pumpkin (l) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (L), 2014

Victoria Miro Gallery

Prix sur demande

eyes growing on trees by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Eyes Growing on Trees, 1989

K Auction

Est. 120 000 - 184 000 USD

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

K Auction

Est. 313 500 - 368 000 USD

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Nets, 2006

K Auction

Est. 600 000 - 920 000 USD

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Nets, 1990

John Berggruen Gallery

Prix sur demande

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

UNTITLED, 1955

Barbara Mathes Gallery

Prix sur demande

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Nets, 2006

K Auction

Est. 276 400 - 552 900 USD

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2000

K Auction

Est. 4 600 - 9 200 USD

yayoi kusama puzzle by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Yayoi Kusama Puzzle, 2008

Jason Rulnick

Prix sur demande

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1993

Whitestone Gallery

Prix sur demande