red pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Red Pumpkin

Shinwa Art Auction

Est. 800 000 - 1 500 000 JPY

pumpkin (yellow y) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (Yellow Y)

Shinwa Art Auction

Est. 1 000 000 - 2 000 000 JPY

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat

Shinwa Art Auction

Est. 200 000 - 400 000 JPY

pears by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pears, 1981

Shinwa Art Auction

Est. 5 000 000 - 8 000 000 JPY

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1990

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 500 000 - 800 000 HKD

infinity-nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity-nets, 1990

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 250 000 - 350 000 HKD

infinity-nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity-nets, 2004

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 1 800 000 - 2 800 000 HKD

dots-obsession (a) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dots-obsession (a), 2004

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 200 000 - 300 000 HKD

blue of the flame by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Blue of the flame, 1978

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 80 000 - 130 000 HKD

shallows of the river by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Shallows of the river, 1980

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 80 000 - 130 000 HKD

night by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Night, 1980

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 80 000 - 130 000 HKD

waves by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Waves, 1980

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 80 000 - 130 000 HKD

waves washing ashore by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Waves washing ashore, 1980

Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

Est. 80 000 - 130 000 HKD

butterfly by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterfly, 1980

K Auction

Est. 70 000 - 130 000 HKD

infinity dots (2 works) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Dots (2 works), 2004

K Auction

Est. 640 000 - 850 000 HKD

shoe by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Shoe, 1976

Phillips London

Est. 10 000 - 15 000 GBP

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat, 1988

Phillips London

Est. 10 000 - 15 000 GBP

weeds by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Weeds, 1992

Phillips London

Est. 1 500 - 2 000 GBP

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1985

Phillips London

Est. 5 000 - 7 000 GBP

infinity nets by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Nets, 1995

Phillips London

Est. 2 500 - 3 500 GBP

self-portrait by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Self-Portrait, 1995

Phillips London

Est. 1 000 - 1 500 GBP

night rain (2) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Night Rain (2), 1998

Phillips London

Est. 2 000 - 3 000 GBP

river wave by yayoi kusama

Yayoi Kusama

River Wave, 1993

Phillips London

Est. 1 500 - 2 000 GBP

sex obsession by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Sex Obsession, 2003

Phillips London

Est. 1 500 - 2 000 GBP