a pumpkin gb-d by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin GB-D, 2004

a pumpkin yb-d by yayoi kusama

Yayoi Kusama

A Pumpkin YB-D, 2004

red pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Red Pumpkin, 1991

silver shoe by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Silver Shoe, 1965

weeds by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Weeds, 1992

dress by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Dress, 1982

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1982

flowers by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flowers, 1986

靴(17/100) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

靴(17/100)

hello!(71/130) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

HELLO!(71/130)

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 1982

lilies by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Lilies, 1989

shellfish by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Shellfish, 1989

pumpkin b by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin B, 1999

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2002

pumpkin by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin, 2002

butterflies by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Butterflies, 1998

flower by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Flower, 1953

infinity dots by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Dots, 2007