materia no.5 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Materia No.5

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

materia no.3 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Materia No.3

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

m. sea no.25 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

M. Sea No.25

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

m. sea no.7 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

M. Sea No.7

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

m. river no.3 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

M. River No.3

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

m. river no.2 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

M. River No.2

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

quinault no.1 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault No.1

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

quinault no.39 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault No.39

Galerie Tamenaga

Prix sur demande

quinault no.18 by yoshihiko ueda

Yoshihiko Ueda

Quinault No.18

SHOICHIRO/Projekcts by Projects

Prix sur demande