sky by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Sky

two worlds by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Two worlds

dance by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Dance

night club by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Night club

girls (+ lady; 2 works) by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Girls (+ Lady; 2 works)

flower (2 works) by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Flower (2 works)

letter from rome by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Letter from Rome

girl figure by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Girl Figure

interior partii by yoshihiko wada

Yoshihiko Wada

Interior partii