on the cloud by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

On the Cloud, 2002

b.b.c. by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

B.B.C., 1996

2002 打鼓 11/50 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

2002 打鼓 11/50, 2002

2002 女生 2/50 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

2002 女生 2/50, 2002

1999 no fun 32/50 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

1999 NO FUN 32/50, 1999

dead lock 石板 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

DEAD LOCK 石板, 2003

bambi by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Bambi, 1995

森林女孩 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

森林女孩, 2012

fucking no. 1 by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fucking No. 1, 1995

untitled by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Untitled, 1990

quiet, quiet by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Quiet, Quiet, 1999

fuckin' politics by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Fuckin' Politics, 2003

country home by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Country Home, 2011