roof of paris by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

Roof of Paris, 1957

roof of paris by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

Roof of Paris, 1956

corn by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

Corn

cerise de robina by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

Cerise de Robina, 1981

one and one-half by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

One and One-Half, 1993

artichoke by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

Artichoke, 1957

sans titre by yozo hamaguchi

Yozo Hamaguchi

Sans titre, 1956