Zhejiang Candorle Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Candorle Auction Co., Ltd.
580 Ti Yu Chang Road, Hangzhou
Building #1, Kun Lun Buidling, 7th Floor
Hangzhou, Zhejiang 310007 China
Telephone: +86 571 8517 5857
Fax: +86 571 8511 4081

www.candorle.com