Zhejiang Jiabao Auction Co., Ltd.


  

Zhejiang Jiabao Auction Co., Ltd.
28-2 Guang Fu Road, Shang Cheng District
Hangzhou,  310002 China
Telephone: 86 0571-87803338
Fax: 86 0571-87803338

www.zjjbpm.com
 

artnet – Le monde de l’art en ligne. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. Tous droits réservés. artnet® est une marque déposée d'Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.