Exhibit A Fine Art & Editions

chinese portrait series no. 53 by feng zhengjie

Feng Zhengjie

Chinese Portrait Series No. 53, 2008

chinese portrait series no. 26 by feng zhengjie

Feng Zhengjie

Chinese Portrait Series No. 26, 2008

chinese portrait series no. 38 by feng zhengjie

Feng Zhengjie

Chinese Portrait Series No. 38, 2008

ami no. 4 by guo wei

Guo Wei

Ami No. 4, 2009

mao with dragons by huang yan

Huang Yan

Mao with Dragons

water drop #27 by yang qian

Yang Qian

Water Drop #27, 2009

chambre ave nuage no.3 by guo wei

Guo Wei

Chambre ave nuage No.3, 2009

politicians by mihail chemiakin

Mihail Chemiakin

Politicians, 1986

blues by robert cottingham

Robert Cottingham

Blues, 2009

water drop (untitled) by yang qian

Yang Qian

Water Drop (Untitled), 2009

self portrait by huang yan

Huang Yan

Self Portrait, 2006

temple of heaven by huang yan

Huang Yan

Temple of Heaven, 2008

american hi-fi by robert cottingham

Robert Cottingham

American Hi-Fi, 2009