Christian Messel: Anyone for tennis?

Christian Messel: Anyone for tennis?

Oslo, Norway vendredi 11 janvier 2013dimanche 10 février 2013
serie e #10 (lewis carroll) by christian messel

Christian Messel

Serie E #10 (Lewis Carroll), 2012

Prix sur demande

serie e #9 by christian messel

Christian Messel

Serie E #9, 2012

Prix sur demande

serie e #2 by christian messel

Christian Messel

Serie E #2, 2012

Prix sur demande

serie e #13 (charles le brun) by christian messel

Christian Messel

Serie E #13 (Charles Le Brun), 2012

Prix sur demande

serie e #3 (bruegel) by christian messel

Christian Messel

Serie E #3 (Bruegel), 2011

Prix sur demande


Oslo, Norway
vendredi 11 janvier 2013dimanche 10 février 2013

Christian Messel: Anyone for tennis? av Line Ulekleiv

Som en verbal parodi på den britiske overklassens fritidssysler, samt en replikk udødeliggjort i en hysterisk Monty Python-sketsj, danner frasen “Anyone for tennis?” en lettere komisk bakgrunn for bilder som ideer og gags. I Christian Messels utstilling pendler bilder mellom hierarki og utflatning, det høyverdige og det platte.

Messels tegninger står i direkte forbindelse med andre medier; maleri, collage og fotografi. Med stor presisjon innlemmes motiviske bruddstykker i en slags tegnet collageform. Hovedvekten av visuelle fremstillinger er hentet fra andre steder, særlig fra kunsthistorien – denne enorme blokken av bilder og tvetydige sannheter. Et unntak er Messels egne tusjlaveringer, enkle studier i en løs, hurtig utførelse. Disse viser fødevarer som en fisk og en nepe, i klar kontrast til de større og mer utbroderte arbeidene med detaljert teknikk, fine skraveringer og systematiske pikseleringer. Teknikken signaliserer en håndverksmessig skikkelighet, og den minutiøse fordypelsen i motivet påkaller betrakterens oppmerksomhet over tid. Samtidig leter man forgjeves etter en tydelig ekspressiv eller romantisk holdning; metoden avspeiler heller en mekanisk intensjon. Den raffinerte streken er ikke nødvendigvis atmosfærisk, men først og fremst et resultat av bevisste billedvalg – et spill mellom ulike og motstridende visuelle spor.

Messels metode kan oppleves som forførende, samtidig opererer han med en finurlig form for motivisk sabotasje. Motivene endres på en uforutsigbar, ofte undergravende måte. Klassiske referansepunkter utelates eller forrykkes, nye billedelementer introduseres og partier av det opprinnelige motivet fjernes. Ikoniske motiver krysskobles med glatte og banale bilder fra vår mediale samtid. I flere nye arbeider er deler av lerretet bart og ubearbeidet; billedflaten rommer en rekke fiksjonsbrudd og avdekker sin egen konstruksjon. Et grandiost motiv løper over to lerret, men ett av dem er nærmest frarøvet handling, kun et ettersleng av en billedlig monumentalitet finnes.

I denne utstillingen kan vi gjenkjenne motiver av kunstnere som Jan van Eyck, Bruegel og Mantegna. Motiviske fragmenter fra disse kunstnerne, som van Eycks kontraktsignatur, inngår i sammenhenger som manipulerte destillater av opphøyde verk. I Uten tittel (Bruegel) ser vi det imponerende og skremmende Babels tårn, men i forgrunnen har en dresskledd mann inntatt den tilbedte kongens opprinnelige plass i følget. Mytologiske og religiøse nøkkelfigurer er gjenstand for et transformerende forsvinningsnummer. Mantegnas korsfestelsesscene fra midten av 1400-tallet, en monumental altertavle, er av Messel redusert til Jesus og terningspillende romerske soldater. I tillegg har han sidestilt motivet med en bredt smilende romersk legionær i stram givakt, utformet i en tegneserieaktig stil fra vår tid. Den psykologiske dramatikken hos Mantegna møter veggen i møte med et fortegnet billedspråk.

En mer eksplisitt politisert ideologi finner vi i bruken av en nordkoreansk propagandaplakat med en energisk kvinnelig arbeider, kombinert med en vestlig kvinne fra et callsenter, minst like smilende. Disse to standardiserte typene fra forskjellige kulturer uttrykker som bilder noe av det samme: et personlig fravær og en tjenestevillig dedikasjon.

Hos Christian Messel brytes et tett galleri av bilder som både signaliserer omsettelige varer og statiske fasader mot hverandre. Bilder av bilder biter hverandre i halen, og kommenterer en intern status og tilkortkommenhet, i fortid og nåtid. Bildenes politikk avdekkes, men koden forblir ukjent.

Line Ulekleiv