EBBE STUB WITTRUP: TWO FACED VASE

EBBE STUB WITTRUP: TWO FACED VASE

Copenhagen, Denmark vendredi 17 mai 2013samedi 29 juin 2013
necker cubes by ebbe stub wittrup

Ebbe Stub Wittrup

Necker cubes, 2013

Prix sur demande


Copenhagen, Denmark
vendredi 17 mai 2013samedi 29 juin 2013

Please scroll down for English version

Ebbe Stub Wittrup: TWO FACED VASE

17 MAY – 29 JUNE 2013

Fernisering: Fredag d. 17. maj kl. 17-19

Optiske illusioner gennem Necker cubes, solariseret foto med referencer til den franske surrealistiske forfatter André Breton og hans opfindelse af automatskriften, samt et korthus med farvede kort der skildrer psykologiske aspekter fra en personlighedstest, er bare nogle af de elementer Ebbe Stub Wittrup sætter i spil på udstillingen Two faced vase.

Udstillingen kan opleves på flere niveauer – man kan dykke ned i lag af kulturhistoriske referencer, hele Wittrups fænomenologiske undersøgelsesfelt eller lade sig betage af den æstetiske fremstilling. Ebbe Stub Wittrup’s kunstneriske praksis har været fokuseret på det fotografiske medie, men her sidestilles fotografierne med andre medieformer som video, objekt og installation. Ebbe Stub Wittrup arbejder mellem en autentisk virkelighed og dens oversættelse eller repræsentationer i form af fiktioner, myter eller dokumentarisme som et tilbagevendende tema i hans kunstpraksis.

Titlen Two faced vase refererer til den danske psykolog Edgar Rubin’s illusionistiske fremstilling af en vase med to ansigter, fra 1915. Ved første blik fremstår den sorte vase skarpt defineret, men betragter man vasens silhuet fremkommer to synsoplevede ansigter, med front mod hinanden. Titlen kan ses som en inskription over Wittrups optagethed af den sansede virkelighed som flertydig og gådefuld, som "en vase med to ansigter".

Velkommen til fernisering fredag den 17.maj kl. 17-19

Udstillingen Two faced vase vises i Martin Asbæk Gallery frem til 29. juni, hvorefter galleriet holder sommerferielukket i juli. Næste udstilling er den årlige Summer in the City, der åbner fredag den 9. august.

Kommende udstillinger:

Kirshner Museum i Schweiz åbner 30. juni soloudstillingen Presumed Reality med nye og ældre værker af Ebbe Stub Wittrup. Hans værker er repræsenteret i samlinger som Munich-Re, Thyssen-Bornemisza collection., Statoil, Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet m.fl.

_________________________________________________________________

Optical illusions through Necker cubes, solarized photos with references to the French Surrealist author André Breton and his invention of automatic writing, as well as a house of coloured cards illustrating psychological aspects from a personality test, are just some of the elements that Ebbe Stub Wittrup brings into play in the exhibition Two faced vase.

The exhibition can be experienced at several levels – one can dip into layers of cultural-history references, the whole of Wittrup’s phenomenological field of investigation or allow oneself to be captivated by the aesthetic presentation. Ebbe Stub Wittrup’s artis¬tic practice has been focused on the photographic medium, but here the photographs are juxtaposed with other media types such as video, object and installation. Ebbe Stub Wittrup works between an authentic reality and its translations or representations in the form of fictions, myths or documentarism as a recurring theme in his artistic practice.

THE TITLE
Two faced vase refers to the Danish psychologist Edgar Rubin’s illusionistic representation of a vase with two faces from 1915. At first glance the black vase appears sharply defined, but if you look at the silhouette of the vase, two visually experienced faces appear, con¬fronting each other. The title can be seen as a inscription above Wittrup’s preoccupation with sensed reality as ambivalent and enigma¬tic, as “a vase with two faces”.

Welcome to the opening, Friday 17 May 17:00-19:00

The exhibition Two faced vase is being shown at the Martin Asbæk Gallery until 29 June, after which the gallery will be closed for the summer holiday in July. The next exhibition is the annual Summer in the City, which opens on Friday 9 August.

UPCOMING EXHIBITIONS

On 30 June the Kirchner Museum in Switzerland opens the solo exhibition Presumed Reality with new and older works by Ebbe Stub Wittrup. His works are represented in collections such as Munich-Re, the Thyssen-Bornemisza Collection, the Statoil Collection, Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet and others.