SCAI The Bathhouse/Shiraishi Contemporary Art Inc.

G-Tokyo

G-Tokyo

Kohei Nawa

"Trans-Koji (Stroke)#2", 2012

samedi 23 mars 2013dimanche 24 mars 2013


Tokyo, Japan