SCAI The Bathhouse/Shiraishi Contemporary Art Inc.

G-Tokyo

G-Tokyo

Tokyo, Japan samedi 23 mars 2013dimanche 24 mars 2013
"trans-koji (stroke)#2" by kohei nawa

Kohei Nawa

"Trans-Koji (Stroke)#2", 2012

Prix sur demande


Tokyo, Japan
samedi 23 mars 2013dimanche 24 mars 2013