João Maria Gusmão + Pedro Paiva 'Third man argument'

João Maria Gusmão + Pedro Paiva 'Third man argument'

Düsseldorf, Germany vendredi 12 avril 2013samedi 15 juin 2013
seasoned egg by joão maria gusmão + pedro paiva

João Maria Gusmão + Pedro Paiva

Seasoned egg, 2012

Prix sur demande


Düsseldorf, Germany
vendredi 12 avril 2013samedi 15 juin 2013

João Maria Gusmão + Pedro Paiva 'Third man argument'
April 12 - June 15, 2013

Opening at Sies + Höke
Friday, April 12, 19.00 - 21.00h