ART TORONTO

ART TORONTO

Osaka, Japan vendredi 26 octobre 2012lundi 29 octobre 2012


Osaka, Japan
vendredi 26 octobre 2012lundi 29 octobre 2012

ART TORONTO October 26-29, 2012
METRO TORONTO CONVENTION CENTRE
North Building, Exhibit Hall A & B
255 Front Street West
Booth : 1216
Artists : Kohei Yamashita, Misato Kurimune, Hirohito Nomoto, Tomoko Sakumoto, Takao Machiba, Satoru Tamura
Works Available by : Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami