don’t cry by yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Don’t Cry, 2012

unknown title by sadamasa motonaga

Sadamasa Motonaga

Unknown title, 1965

work by sadamasa motonaga

Sadamasa Motonaga

Work, 1961

paramount by andy warhol

Andy Warhol

Paramount, 1985

waves washing ashore by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Waves Washing Ashore, 1986

midnight wind by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Midnight Wind, 1980

tulipe(2) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Tulipe(2), 2000

pumpkin (red) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (red), 1992

pumpkin (ybl) by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin (YBL), 1984

pumpkin 2 by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Pumpkin 2, 1988

untitled by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Untitled, 1984

hat by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Hat, 1988

sphere black by takashi murakami

Takashi Murakami

Sphere Black, 2003

the blueprint drawings by keith haring

Keith Haring

The Blueprint drawings, 1990

doll from outer space by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Doll from Outer Space, 1988

infinity dots by yayoi kusama

Yayoi Kusama

Infinity Dots, 1990