Sheng Qi Catalogue
Search the whole artnet database
Sheng Qi
Selected Books
Du, Huang, Wang Ming'an and Hou Hanru.  Madness, Appropriation: Sheng Qi's body and other things.  Beijing, China. 2004.
 

artnet – Le monde de l'art en ligne. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. Tous droits réservés. artnet® est une marque déposée d'Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.